Problematikou komunikací, jejich pasportizací a dopravně inženýrskými opatřeními se zabýváme již od roku 2002.

Pasporty komunikací obcí a měst zpracováváme v souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb. (silniční zákon) a prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb. v platném znění.

Pasporty zpracováváme nejen v základním provedení, tj. v rozsahu zatřídění místních komunikací do I. až IV. třídy (počet, označení, délka, druh povrchu), ale navíc je pro obce rozšiřujeme o přiřazení parcelních čísel a údajů o vlastnictví pozemků k jednotlivým komunikacím.

Dále zpracováváme návrhy dopravně inženýrských opatření, dopravní studie i pasport dopravního značení.

 

Naší hlavní prioritou však je zpracování pasportů místních komunikací

pro obce a města.